U bevindt zich hier:
Home Basis informatie Wat is Usui Reiki Ryōhō?

Wat is Usui Reiki Ryōhō?

De naam Usui Reiki Ryōhō (afgekort: URR) betekent letterlijk: Usui Spirituele Energie Heelwordingsmethode.
Het is de naam die is gegeven aan de spirituele leer van de Japanner Mikao Usui vanaf ongeveer 1922. Deze spirituele leer was gericht op harmonie met jezelf en je omgeving, geluk en spirituele groei.

Deze spirituele leer is van leraar op leraar overgedragen en is ook in het Westen bekend geworden. Hawayo Takata bracht het op haar manier naar het Westen en dit kreeg de naam "Usui Shiki Ryoho" en werd ook "Usui systeem van natuurlijk genezen" genoemd. Of heel simpel "Reiki".
Jaren na de dood van Takata kwamen onderzoekers van de Reiki geschiedenis er achter dat met iedere stap die het onderwijs naar het Westen had gemaakt elementen waren aangepast of weggelaten. Er bleken grote verschillen te zijn in doel, methode en inhoud tussen het populaire Westerse systeem en de oorspronkelijke spirituele leer.

Usui Reiki Ryōhō is dus de voorloper van de bekende Reikimethode die door Hawayo Takata naar het Westen is gebracht. Er zijn in Japan nog mensen die de oorspronkelijke spirituele leer leven en onderwijzen, maar dit doen ze meestal in een gesloten groep. Voor een deel komt dit door cultuur, cultuurverschil en de angst dat de spirituele leer opnieuw verwatert.
Gelukkig zijn er enkele Westerlingen in geslaagd een groot gedeelte van de oorsprong te achterhalen en hebben enkelen de kans gekregen om te leren van mensen die de oorspronkelijke spirituele leer beoefenden. Deze mensen hebben dit naar een wat groter publiek gebracht.

Usui Reiki Ryōhō zoals wij dat vandaag de dag in het Westen kennen is in feite een reconstructie van het meer oorspronkelijke Japanse onderwijs van Usui-sensei. Het focust niet op behandelingen door middel van handoplegging zoals het populaire Westerse systeem, maar op geluk, harmonie en spirituele groei. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de oorspronkelijke niveaus, meditaties en technieken uit de oorspronkelijke spirituele leer.

Er zijn over de wereld verschillende mensen die op hun eigen manier de reconstructie van URR uitdragen. Sommigen staan daarbij iets dichter bij de oorspronkelijke bedoelingen dan anderen.

Doel van Usui's onderwijs

Het doel van dit onderwijs is het leiden van een gelukkig leven in harmonie en balans. Het streeft naar geluk en spirituele ontwikkeling, met als eindmogelijkheid de spirituele verlichting.

Graden of niveaus

De methode bestaat uit drie graden waarop je kunt leren, te weten: Shōden, Okuden en Shinpiden.
Traditioneel is er ook het niveau van de “Shihan”; het niveau van de leraar in deze methode.

De meeste Westerse leraren in Usui Reiki Ryōhō nemen Shinpiden overigens als leraarsniveau. Er zijn ook mensen die Shihan als leraarsniveau hebben. Het is maar net hoe dicht je de Japanse beoefening wilt benaderen.

Op ieder niveau zijn meditaties en technieken erg belangrijk. Ze vormen één van de belangrijkste elementen in Usui Reiki Ryōhō. Door middel van de meditaties werk je aan jezelf en aan het verbeteren van je energie. Ook wordt je ontwikkeling ondersteund door het regelmatig ontvangen van een spirituele zegening; Reiju.

Het is een pad van zelfontwikkeling, zelfontdekking en van het opruimen van problemen en blokkades en dat kan soms moeilijk en confronterend zijn.

Een gedetailleerdere beschrijving van de verschillende niveaus is te vinden op de pagina “Gradensysteem”.

Belangrijke elementen Usui Reiki Ryōhō

Van wie je URR ook leert, er zijn een aantal elementen en karakteristieken erg belangrijk voor de beoefening van Usui Reiki Ryōhō. De vijf belangrijkste elementen zijn:

In het onderwijs dat van Japan naar het Westen is gekomen is de nadruk steeds meer komen te liggen op de handoplegging. Het is een systeem geworden dat meer naar buiten gericht is, terwijl het oorspronkelijke onderwijs meer naar binnen is gericht. Je ziet dat ook in het meer oorspronkelijke Japanse onderwijs aandacht wordt besteed aan handoplegging, maar het is niet het doel van het onderwijs. Andere karakteristieken van Usui Reiki Ryōhō zijn:

Zonder alle hierboven genoemde elementen en karakteristieken kun je eigenlijk niet spreken van Usui Reiki Ryōhō.

Herkomst Reiki systeem/methode

Dit onderwijs vindt haar wortels in het Japan van rond 1920 en het is vormgegeven door Mikao Usui. Usui-sensei (zoals hij door Japanners wordt genoemd) bereikte in 1922 de verlichting. Hij noemde wat hij anderen leerde gewoon “mijn weg”.
Wat hij mensen leerde was een methode voor eenheid van “het zelf” door middel van harmonie en balans. Op deze manier werd het toen ook verwoord.

"Het zelf" is hier lichaam, geest en ziel en je werkt er dus naartoe om dat samen te brengen.

Usui-sensei heeft zijn wijsheid met veel mensen gedeeld en een groepje leerlingen ging na zijn dood in 1926 verder in de vereniging “Usui Reiki Ryōhō Gakkai”. Een man, Chūjirō Hayashi, scheidde zich daar in 1931 vanaf en begon zijn eigen versie te onderwijzen.

Een leerlinge van hem, Hawayo Takata, bracht dat gewijzigde onderwijs naar het Westen. Ze veranderde het onderwijs verder en uiteindelijk werd het een systeem dat focust op handoplegging door middel van het doorgeven van spirituele energie.

Dit Westerse onderwijs is tegenwoordig onvergelijkbaar met het meer oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui.

Gelukkig is er de laatste jaren veel informatie uit Japan gekomen van oude (toen nog levende) studenten van Usui-sensei en van de Japanse vereniging (Usui Reiki Ryōhō Gakkai).

Usui Reiki Ryōhō zoals wij dat vandaag de dag in het Westen kennen is een systeem dat zo dicht mogelijk bij de Japanse oorsprong wil blijven staan. Het is een reconstructie van Usui-sensei’s onderwijs van tussen ongeveer 1922 en 1926 en dat van de Usui Reiki Ryōhō Gakkai van na 1926.