U bevindt zich hier:
Home Basis informatie Shūyōkai; oefenmomenten

Shūyōkai - oefenmomenten

Shūyōkai is ook weer een Japans woord. Het woord bestaat, zoals je hiernaast kunt zien, uit drie kanji.
De kanji voor het gedeelte shūyō staan voor zelfverbetering, (mentale) training en cultivatie. Het kanji voor kai staat voor een bijeenkomst of vergadering. Het woord shūyōkai duidt binnen de context van Usui Reiki Ryōhō op een samenkomst om met elkaar te oefenen, te trainen. Het is de naam die de vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai geeft aan hun bijeenkomsten.
Hoewel de inhoud van de oorspronkelijke Japanse spirituele leer erg verschilt van de populaire Westerse Reikistromingen, bevatten de meeste stromingen wel iets soortgelijks. Binnen de Westerse stromingen spreekt men meestal van een oefenmiddag of een oefenavond. Hoewel de inhoud verschilt is het doel hetzelfde: samenkomen, ervaringen uitwisselen, oefenen en beoefenen.

Shūyōkai in de Usui Reiki Ryōhō Gakkai

Wat gebeurt er tijdens zo'n bijeenkomst of oefenmiddag of -avond?
Zoals gezegd is het een bijeenkomst om samen te oefenen. De Usui Reiki Ryōhō Gakkai kent een aantal afdelingen en aan het hoofd van iedere afdeling staat de leraar (Shihan). De Shihan organiseert en leidt de bijeenkomsten. Het is niet bekend hoe lang deze bijeenkomsten meestal duren in de Japanse vereniging.
Er wordt uiteraard met elkaar gemediteerd en er is plaats om ervaringen uit te wisselen. De meditaties die gedaan worden zijn specifiek en hebben een logische plaats binnen de spirituele leer.
Naast de meditaties worden enkele technieken geoefend, is er aandacht voor de Gokai (de vijf principes) en krijgen alle aanwezigen Reiju van de Shihan. Reiju wordt altijd gegeven tijdens meditatie.

Waarom oefenmomenten?

Usui-sensei's oorspronkelijke onderwijs was en is een spirituele leer, gericht op geluk, balans, harmonie in jezelf en met je omgeving, spirituele ontwikkeling en uiteindelijk de spirituele verlichting. Een samenkomst om met elkaar te oefenen biedt de gelegenheid om contact te houden met mensen die eenzelfde pad bewandelen, om gemotiveerd door te gaan met de meditaties, om ervaringen uit te wisselen en te verdiepen. Het is tevens een mooie gelegenheid voor de leraar, of Shihan, om een beeld te krijgen van je ontwikkelingen.
In Usui-sensei's oorspronkelijke onderwijs was het gebruikelijk dat een leerling de volgende oefening of meditatie pas krijgt als hij/zij er klaar voor is. De eerste meditatie legt de basis voor de tweede. Dit betekent dat iemand de tweede meditatie niet kan uitvoeren als de eerste meditatie niet wordt beheerst. Om zicht te houden op je ontwikkeling is het belangrijk dat leraar en leerling elkaar eens in de zoveel tijd ontmoeten om samen te oefenen en beoefenen. Bovendien wordt de spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund door de Reiju die altijd op deze bijeenkomsten aan de aanwezigen wordt gegeven.