U bevindt zich hier:
Home Basis informatie Basis elementen Handoplegging

Handoplegging

…ťn van de mogelijke neveneffecten van het belopen van deze spirituele weg is het ontwikkelen van het vermogen om spirituele energie door te geven via de handen.
Over het algemeen kan handoplegging worden omschreven als het opleggen van de handen, laten stromen van spirituele energie ten behoeve van genezing en het opheffen van blokkades.

Handoplegging was nooit de focus van Usui Reiki Ryōhō. Het is meer een methode voor zelfontwikkeling dan dat het focust op het helpen van anderen. Maar dat betekent allemaal niet dat er geen aandacht aan werd geschonken.

Handoplegging in Usui Reiki Ryōhō

Het opleggen van de handen en het laten stromen van de energie is in Usui Reiki Ryōhō een methode van omgaan met spirituele energie, een gelegenheid voor zowel gever als ontvanger om gewend te raken aan de energie, om er ťťn mee te worden en tevens schept het de gelegenheid voor beiden om te helen.

Deze benadering is dus niet puur ten behoeve van genezing, zoals je vandaag de dag in veel Westerse praktijken en stromingen ziet. Omdat Usui Reiki Ryōhō een spiritueel pad is waar zelfontwikkeling centraal staat, moet ook dit element vooral binnen dit kader bekeken worden.
Dit element wordt geleerd op Shōden niveau.

Rond 1920 begon Usui-sensei met het onderwijzen van vijf posities rond het hoofd die konden worden behandeld. Dit met de filosofie dat de meeste kwalen een mentale oorsprong hebben en dat, als het hoofd eenmaal rustig en gebalanceerd is, de rest van het lichaam uiteindelijk volgt.
De algemene instructies, volgens Andrew Bowling, bij het behandelen waren: begin bij het hoofd en werk naar beneden langs het lichaam als dat nodig is. Het kan dus ook best eens voorkomen dat het niet nodig is om de rest van het lichaam te behandelen.

Verschillen tussen Westerse en Japanse benadering

In de meeste Westerse Reikistromingen wordt bij de eerste graad uitgelegd hoe een behandeling gegeven kan worden. Deze behandelingen gaan volgens een gestandaardiseerde set handposities, waardoor de beoefenaar of behandelaar niet actief wordt getraind in het ontwikkelen van voldoende gevoeligheid om zich te laten leiden door de energie. Symbolen worden gebruikt om de energiestroom te beÔnvloeden, om blokkades op te lossen en dergelijke.

In de Japanse traditie wordt er niet gewerkt met gestandaardiseerde handposities. De behandeling begint vaak bij het hoofd. De behandelaar heeft door meditatie een bepaalde spirituele ontwikkeling bereikt waarop hij/zij precies kan voelen waar de handen moeten zijn. De behandelaar laat zich leiden door de energie en laat de energie stromen die er stromen moet.

De filosofie achter de behandeling is dat de behandelaar (of gever) alle mogelijke energieŽn ter beschikking stelt waar hij/zij toegang tot heeft en dat de ontvanger zelf, onbewust, dŪe energieŽn opneemt die hij of zij nodig heeft.

Symbolen worden niet gebruikt om iets te bereiken, want tijdens een behandeling is de behandelaar geheel onthecht van doel en uitkomst van de behandeling. Dit vanuit het inzicht dat gehechtheid aan het resultaat en beÔnvloeding van de energiestroom de mogelijkheden van wat er tijdens een behandeling kan gebeuren enkel begrenst.