U bevindt zich hier:
Home Geschiedenis Ontstaan van het Reiki onderwijs

Het ontstaan van het Reiki onderwijs

Wat zijn de wortels van wat wij vandaag de dag kennen als het "Reikisysteem" ?
Het begon allemaal bij de Japanner Mikao Usui. Een man geboren in 1865 in een dorp dat nu Miyama Cho heet. Het is onmogelijk om de oorsprong van dit onderwijs te behandelen zonder eerst te begrijpen wie de grondlegger was.

Usui begint te onderwijzen

Mikao Usui was een man met veel interesses. Zo las hij over geschiedenis, psychologie en de medische wereld. Hij was Tendai boeddhist, Shintoïst en beoefenaar van krijgskunsten (martial arts).

Een (volgens de laatste berichten) nog levende studente van Usui, Suzuki-san, heeft verteld dat er geen specifieke tijd aangewezen kan worden waarop Usui-sensei begon met lesgeven. Mensen kwamen gewoon naar hem toe, vroegen of ze van hem konden leren en hij deelde met hen wat hij wist. In het begin was dit vooral Mikkyō, een esoterische tak van het Tendai boeddhisme.
Suzuki-san deelde deze informatie met de Westerling Chris Marsh.

Jarenlang heeft Mikao Usui op een informele manier zijn kennis en ervaring gedeeld.
Er was hier dus nog geen sprake van een systeem of methode en er waren dus ook geen graden of niveaus.

Usui Dō

Usui’s spirituele onderwijs begon pas echt te ontwikkelen rond 1912 en in 1915 begon Suzuki-san aan haar training bij Usui-sensei. Usui had niet echt een naam voor wat hij onderwees, maar hij refereerde er zelf wel eens aan als een “methode om persoonlijke volmaaktheid te bereiken”. Zijn studenten noemden het Usui Dō, wat zoveel betekent als “de weg van Usui”.
Usui-sensei gaf door wat hij wist en bundelde zijn kennis en ervaring. Wat hij onderwees was een pad naar harmonie en geluk met als doel het bereiken van de spirituele verlichting. Zoals iedereen maakte ook Usui-sensei ontwikkelingen door en daarmee ontwikkelden de dingen die hij doorgaf ook.

Usui-sensei, verlichting en de Gakkai

In maart 1922 voerde Usui-sensei een meditatie van 21 dagen uit op de berg Kurama. Aan het eind van deze meditatie bereikte hij de verlichting. Dat staat ook geschreven op zijn gedenksteen. In 1922 opende hij ook zijn eerste formele dōjō. Deze dōjō stond in Harajuku (in Tōkyō). In 1923 verhuisde hij naar een veel grotere dōjō ergens anders in Tōkyō.
Pas in dit jaar nam Usui-sensei een gradensysteem over om bij zijn eigen onderwijs te gebruiken. De niveaus, en de inhoud daarvan, veranderden de jaren daarop nog enkele keren. Ook de symbolen werden in dit jaar toegevoegd. Pas in 1925 begon Usui-sensei met het onderwijzen van wat manieren die handig waren bij handoplegging, toen een aantal marineofficieren daar geïnteresseerd in waren.

Het is niet zeker of de Japanse vereniging Usui Reiki Ryōhō Gakkai (kortweg: Gakkai) in 1922 door Usui-sensei zelf is opgericht, of in 1926 door studenten van hem. Het lijkt wel waarschijnlijk dat de vereniging na Usui-sensei’s dood is opgericht in 1926 en dat Usui een ereplaats kreeg door hem te vermelden als eerste voorzitter van de vereniging.
De leden van de Gakkai, waaronder enkele marineofficieren, gaven door wat ze van Usui-sensei geleerd hadden en dat doet de vereniging vandaag de dag nog steeds.

Usui-sensei’s onderwijs was ontwikkeld tot een pad dat kon leiden naar spirituele verlichting, de eenheid van het zelf, naar harmonie, balans en geluk en daarbij werd vooral gebruik gemaakt van regelmatig mediteren.

Het moment waarop Usui-sensei de spirituele verlichting bereikte in 1922 wordt vaak gezien als het beginpunt van zijn echte concrete onderwijs, als beginpunt van Usui Reiki Ryōhō.
Het is dan ook dit onderwijs dat aan de basis heeft gestaan van wat in het Westen populair is geworden als het Reikisysteem. De basis die Hayashi heeft geleerd en heeft aangepast. En deze gewijzigde vorm is via een studente van hem, Hawayo Takata, meegenomen naar het Westen.