U bevindt zich hier:
Home Extra informatie Zijn de Reiki principes affirmaties?

Zijn de Reiki principes (Gokai) affirmaties?

Tegenwoordig hoor je mensen vaak zeggen dat de Reiki principes (de Gokai) affirmaties zijn, maar is dat ook werkelijk zo?
Er zijn mensen die er van overtuigd zijn dat het wel zo is, anderen zetten er hun vraagtekens bij. Dit artikel is bedoeld om een antwoord te vinden bij die vraagtekens.

Wat zijn affirmaties?

Een affirmatie is een positieve, zelfbevestigende zin.
Wie heeft er niet ooit eens voor de spiegel gestaan en gezegd "ik ben mooi" ? En de meeste mensen zullen in een moeilijke situatie wel eens "ik kan het, ik kan het, ik kan het" tegen zichzelf gezegd hebben.

Dat zijn voorbeelden van affirmaties.
Ze worden vaak bewust gebruikt om je gedachten te be´nvloeden en daarmee je onderbewustzijn. Het kan bijvoorbeeld heel handig zijn om je gevoel van eigenwaarde en je zelfbeeld te verbeteren.

Er wordt vaak gezegd dat deze zinnen in de tegenwoordige tijd geformuleerd moeten worden en dat een woord als "niet" vermeden moet worden.

"Ik ben niet meer onzeker" is dus geen goed voorbeeld van een affirmatie. Het is beter om "ik ben zeker" of "ik zit vol zelfvertrouwen" te zeggen.

Reiki principes (Gokai) en affirmaties

Er zijn vijf Reiki principes (of "Gokai" zoals ze in Japan worden genoemd). De meest correcte Nederlandse versie die ik op dit moment ken is de volgende:

Alleen voor vandaag..
.. word niet boos
.. wees niet bezorgd
.. wees dankbaar
.. wees ijverig in je werk/je bezigheden
.. wees vriendelijk tegen mensen

Deze Gokai staan in een document van Usui-sensei dat "Gainen" heet. Het is het concept van Usui's onderwijs en het geeft een leidraad voor het dagelijks leven op het pad naar geluk.

Als we dan kijken naar de definities van affirmaties en principes, zien we het volgende:

Affirmatie: bevestiging, bekrachtiging, positieve, (zelf)bevestigende zin
Principe: grondstelling, stelregel, voorschrift waarnaar men zich richt

Een "Reiki principe" is, zoals we hier boven hebben gezien, een leidraad (voorschrift) voor het dagelijks leven waar een beoefenaar van de Reikimethode zich naar richt.
Het zijn dus principes en geen affirmaties. Het zijn duidelijk richtlijnen en geen bevestigende of bekrachtigende zinnen. Het woord "niet" wordt in de principes ook gebruikt, in tegenstelling tot in affirmaties.

Het antwoord op de vraag "zijn de Reiki principes (Gokai) affirmaties?" luidt dus: nee.