U bevindt zich hier:
Home Extra informatie Verschillen tussen Westerse en Japanse Reiki

Verschillen tussen Westerse en Japanse Reikistromingen

Soms vragen mensen wat nou precies de verschillen zijn tussen de 'traditionele' Westerse stroming(en) van Hayashi en Takata (Usui Shiki Ryoho) en het meer oorspronkelijke Japanse Usui Reiki Ryōhō.

Middels onderstaande tabel probeer ik daar enige duidelijkheid in te geven.
Het is een kort overzicht van de belangrijkste verschillen. Ik vergelijk hoofdzakelijk de bekende Westerse vorm (Takata-vorm, genaamd Usui Shiki Ryoho) en de minder bekende Japanse vorm (genaamd Usui Reiki Ryōhō)

De titel van deze pagina in het menu is "Verschillen tussen Westerse en Japanse Reiki", waarbij "Westerse Reiki" en "Japanse Reiki" betrekking hebben op de Westerse en Japanse systemen / methoden.
Zoals ook op andere plaatsen op deze website staat beschreven wordt met “Reiki” oorspronkelijk geen systeem of methode bedoeld. Het is de naam voor een specifieke spirituele energie. Door de geschiedenis is het woord echter wel bij veel beoefenaars ook een woord geworden voor het systeem/de methode en daarom is er voor gekozen om dat ook in het menu op die manier herkenbaar te houden.

Het moet worden opgemerkt dat geen van beide vormen als “beter” of “slechter” wordt gezien. De vormen verschillen van elkaar, dat is alles.

De verschillen zijn in grote lijnen.

AspectWesterse vormenUsui Reiki Ryōhō
Doel of focusReiki energie gebruiken voor handoplegging, behandelingen met aanraking ten behoeve van genezing (of fysiek/emotioneel welbevinden).Geluk, harmonie, balans en spirituele ontwikkeling.
Dai Anshin / Dai Ritsumei (de tot rust gekomen geest, het bereiken van spirituele verlichting). Meditatie is het belangrijkste element om dit te bereiken.
Graden/niveausReiki 1 (Eerste graad)
Reiki 2 (Tweede graad)
Reiki 3 (Reiki master/Mastergraad)

Reiki 3 wordt vaak opgesplitst in 3A en 3B, maar dit is niet altijd het geval. Dit is afhankelijk van de Master en de stroming.
Shōden
Okuden
Shinpiden
Shihan

Shōden kent 4 bekwaamheidsniveaus en Okuden is opgedeeld in Okuden Zenki en Okuden Kōki.
CursusduurReiki 1 duurt meestal 4 dagdelen, verspreid over twee dagen. Afhankelijk van de Reiki master kan dit ook één dag zijn.

Reiki 2 wordt op één of twee dagen gegeven.

De cursus voor Reiki master kan variëren van één dag tot een jaar. Dit verschilt per master en per stroming.
Er is geen vaste duur van de cursussen. Usui Reiki Ryōhō is een spirituele leer, zonder vaste cursusduur en waar tempo en niveau direct afhankelijk is van de vorderingen van de leerling. "Cursus" is daarom niet het goede woord.

Er is een introductie tot URR die traditioneel in 5 tot 7 aaneengesloten dagen wordt gegeven, waarbij je dagelijks enkele uren onderricht krijgt, waar meditatie centraal staat en je iedere dag een reiju kunt ontvangen.

Daarna beoefent de leerling privé verder en komt hij/zij eens in de zoveel tijd bij de leraar terug. Er is geen vaste cursusduur, je leert je leven lang. Het is een leefwijze.
Na de cursusVaak worden er oefenavonden georganiseerd waarop beoefenaars ervaringen uitwisselen, waar er geoefend wordt met behandelen en waar er vragen kunnen worden gesteld aan de Reiki master.

Deze bijeenkomsten zijn meestal niet verplicht.
De Shihan organiseert regelmatig zogenaamde Shūyōkai. Dit zijn bijeenkomsten tussen de Shihan en zijn/haar leerlingen. Het is vergelijkbaar met de Westerse oefenavonden, maar een groot verschil is dat er gezamenlijk wordt gemediteerd en er bij iedere bijeenkomst een reiju wordt gegeven aan de leerlingen.

Deze bijeenkomsten zijn min of meer verplicht; ze maken een integraal onderdeel uit van de spirituele leer en het pad waar de leerling voor gekozen heeft.
Toelating tot hogere gradenWeinig of geen criteria, afhankelijk van de master. Vaak als 'de leerling zich er klaar voor voelt'.
Er wordt niet gekeken naar spirituele ontwikkeling.
Door middel van duidelijke, objectieve criteria. Er wordt altijd gekeken naar spirituele ontwikkeling, vanuit het inzicht dat je niet met de volgende stap kunt beginnen als je de huidige stap niet hebt eigen gemaakt.
MeditatieVrijwel onbekendMeditatie wordt als zeer belangrijk beschouwd.
Meditaties worden dagelijks beoefend.
SymbolenWorden als erg belangrijk beschouwd.Worden óf vrijwel niet gebruikt óf worden gezien als slechts hulpmiddelen van tijdelijke aard.
Chakra'sMaken vrijwel altijd deel uit van de cursussen.Wordt niet mee gewerkt.
In plaats daarvan wordt er met een Oosters energiesysteem gewerkt: de hara en de tanden.